معنی و ترجمه کلمه number average molecular weight به فارسی number average molecular weight یعنی چه

number average molecular weight


شيمى : ميانگين عددى وزن مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها