معنی و ترجمه کلمه number dialling به فارسی number dialling یعنی چه

number dialling


علوم مهندسى : شماره گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها