معنی و ترجمه کلمه number of componentes به فارسی number of componentes یعنی چه

number of componentes


شيمى : تعداد سازنده هاى مستقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها