معنی و ترجمه کلمه number به فارسی number یعنی چه

number


عدد،رقم ،شماره ،شمردن ،نمره دادن به ،بالغ شدن بر
کامپيوتر : عدد
عمران : تعداد
معمارى : عدد
بازرگانى : شماره
ورزش : شماره بازيگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها