معنی و ترجمه کلمه numbered fleet به فارسی numbered fleet یعنی چه

numbered fleet


ناوگان وابسته
علوم نظامى : ناوگان زير امر نيروى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها