معنی و ترجمه کلمه numbered wave به فارسی numbered wave یعنی چه

numbered wave


علوم نظامى : امواج پشت سر هم عمليات اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها