معنی و ترجمه کلمه numbskull به فارسی numbskull یعنی چه

numbskull


)= numskull(بيشعور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها