معنی و ترجمه کلمه numerical ability به فارسی numerical ability یعنی چه

numerical ability


روانشناسى : توانايى عددى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها