معنی و ترجمه کلمه numerical control به فارسی numerical control یعنی چه

numerical control


کنترل عددى
کامپيوتر : کنترل عددى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها