معنی و ترجمه کلمه numerical scale به فارسی numerical scale یعنی چه

numerical scale


مقياس عددى
علوم نظامى : مقياس شماره بندى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها