معنی و ترجمه کلمه numerical selector به فارسی numerical selector یعنی چه

numerical selector


علوم مهندسى : سلکتور شماره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها