معنی و ترجمه کلمه numerous به فارسی numerous یعنی چه

numerous


بيشمار،بسيار،زياد،بزرگ ،پرجمعيت ،کثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها