معنی و ترجمه کلمه nummulite به فارسی nummulite یعنی چه

nummulite


شاهدانه عدسى ،صدف فلسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها