معنی و ترجمه کلمه nun buoy به فارسی nun buoy یعنی چه

nun buoy


علوم نظامى : بويه مخروطى
علوم دريايى : بويه مخروطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها