معنی و ترجمه کلمه nuncupation به فارسی nuncupation یعنی چه

nuncupation


اظهار مطلبى در پيش گواه ،بزبان گويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها