معنی و ترجمه کلمه nunjudicial punishment به فارسی nunjudicial punishment یعنی چه

nunjudicial punishment


علوم نظامى : تنبيه انضباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها