معنی و ترجمه کلمه nunnery به فارسی nunnery یعنی چه

nunnery


صومعه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها