معنی و ترجمه کلمه nuptial به فارسی nuptial یعنی چه

nuptial


وابلسته بعروسى ،نکاحى ،عروسى ،زفافى
قانون ـ فقه : عروسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها