معنی و ترجمه کلمه nurse به فارسی nurse یعنی چه

nurse


حفظ يک گوى يا بيشتر در يک نقطه براى کسب امتياز پى در پى( بيليارد)،دايه ،مهد،پرورشگاه ،پروراندن ،پرستارى کردن ،شير خوردن ،باصرفه جويى يا دقت بکار بردن
ورزش : حفظ يک گوى يا بيشتر در يک نقطه براى کسب امتياز پى در پى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها