معنی و ترجمه کلمه nursling or nurse به فارسی nursling or nurse یعنی چه

nursling or nurse


شير خوار،کودکى به دست دايه يا پرستار سپرده شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها