معنی و ترجمه کلمه nurturance need به فارسی nurturance need یعنی چه

nurturance need


روانشناسى : نياز مهرورزى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها