معنی و ترجمه کلمه nut structure به فارسی nut structure یعنی چه

nut structure


عمران : ساختمانى که در ان خاکدانه ها کوچک و مکعبى هستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها