معنی و ترجمه کلمه nutation به فارسی nutation یعنی چه

nutation


اهتزاز زمين ،اشاره با سر،سر فرود اوردن ،خميدگى ،رقص محورى ،گردش
نجوم : رقص محورى
علوم هوايى : رقص محورى
علوم دريايى : رقص محورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها