معنی و ترجمه کلمه nutmeg به فارسی nutmeg یعنی چه

nutmeg


درخت جوز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها