معنی و ترجمه کلمه nutritively به فارسی nutritively یعنی چه

nutritively


چنانکه قوت دهديا غذائيت داشته باشد،بطور مغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها