معنی و ترجمه کلمه nuzzle به فارسی nuzzle یعنی چه

nuzzle


با پوزه کاويدن يا بو کردن ،پوزه بخاک ماليدن ،غنودن ،عزيز داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها