معنی و ترجمه کلمه nympholept به فارسی nympholept یعنی چه

nympholept


کسيکه جنوى يافتن کمال مطلوب يا پى کردن چيز غير قابل دسترسى را دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها