معنی و ترجمه کلمه nyuctitropism به فارسی nyuctitropism یعنی چه

nyuctitropism


گردش برگ در شب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها