معنی و ترجمه کلمه o (organism) به فارسی o (organism) یعنی چه

o (organism)


جاندار( ارگانيسم)
روانشناسى : جاندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها