معنی و ترجمه کلمه oars 1 به فارسی oars 1 یعنی چه

oars 1


علوم دريايى : پارو به سينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها