معنی و ترجمه کلمه oath of allegiance به فارسی oath of allegiance یعنی چه

oath of allegiance


قانون ـ فقه : بيعت ،سوگند وفادارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها