معنی و ترجمه کلمه obedience به فارسی obedience یعنی چه

obedience


اطاعت ،فرمانبردارى ،حرف شنوى ،رامى
قانون ـ فقه : تمکين
روانشناسى : فرمانبردارى
علوم نظامى : اطاعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها