معنی و ترجمه کلمه obesity به فارسی obesity یعنی چه

obesity


مرض چاقى ،فربهى
روانشناسى : فربهى
ورزش : فربهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها