معنی و ترجمه کلمه object assembly test به فارسی object assembly test یعنی چه

object assembly test


روانشناسى : ازمون الحاق قطعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها