معنی و ترجمه کلمه object cathexis به فارسی object cathexis یعنی چه

object cathexis


روانشناسى : نيروگذارى در شيئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها