معنی و ترجمه کلمه object computer به فارسی object computer یعنی چه

object computer


کامپيوتر مقصود
کامپيوتر : کامپيوترى که براى اجراى يک برنامه OBJECT بکار مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها