معنی و ترجمه کلمه object of claim in respect of which به فارسی object of claim in respect of which یعنی چه

object of claim in respect of which


an appeal is made to the،supreme court
قانون ـ فقه : فرجام خواسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها