معنی و ترجمه کلمه object point به فارسی object point یعنی چه

object point


سمت مورد توجه ،مقصد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها