معنی و ترجمه کلمه object symptoms به فارسی object symptoms یعنی چه

object symptoms


نشانه هاى پيدا يا بيرون نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها