معنی و ترجمه کلمه objectify به فارسی objectify یعنی چه

objectify


خاصيت و ماهيت چيزى رامعين کردن ،بنظر اوردن ،بصورت مادى و خارجى مجسم کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها