معنی و ترجمه کلمه objectify به فارسی objectify یعنی چه

objectify


خاصيت و ماهيت چيزى رامعين کردن ،بنظر اوردن ،بصورت مادى و خارجى مجسم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها