معنی و ترجمه کلمه objectionable به فارسی objectionable یعنی چه

objectionable


قابل اعتراض
علوم مهندسى : قابل اعتراض
قانون ـ فقه : قابل اعتراض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها