معنی و ترجمه کلمه objective case به فارسی objective case یعنی چه

objective case


مفعوليت ،حالت مفعولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها