معنی و ترجمه کلمه objective complement به فارسی objective complement یعنی چه

objective complement


(د ).اسم يا صفت يا ضميرمکمل صفت موضحه در مسنداليه ،مکمل موضوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها