معنی و ترجمه کلمه objective method به فارسی objective method یعنی چه

objective method


روانشناسى : روش عينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها