معنی و ترجمه کلمه objective plane به فارسی objective plane یعنی چه

objective plane


سطح افق هدف
علوم نظامى : افق هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها