معنی و ترجمه کلمه objective به فارسی objective یعنی چه

objective


داراى وجود خارجى ،اماج ،منظور از عمليات ،عملى ،واقعى ،قابل مشاهده ،بى طرف ،علمى و بدون نظر خصوصى ،حالت مفعولى ،برونى ،عينى ،هدف ،منظور،مقصود،معقول
علوم مهندسى : برون ذات
کامپيوتر : هدف
روانشناسى : هدف
بازرگانى : عينى
علوم نظامى : عدسى شيئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها