معنی و ترجمه کلمه objectively به فارسی objectively یعنی چه

objectively


بطور واقعى يا خارجى ،بطور مفعول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها