معنی و ترجمه کلمه objectivism به فارسی objectivism یعنی چه

objectivism


برونگرايى ،عينيت گرايى مکتب عينيت ،فلسفه حسى ،برون گرايى ،عين گرايى فلسفه مادى ،ادبيات و هنر مادى ،مادى گرايى
قانون ـ فقه : روش فکرى که مبتنى بر اصالت حقايقى است که به وسيله درک حسى استنباط مى شود
روانشناسى : عينى نگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها