معنی و ترجمه کلمه objectless به فارسی objectless یعنی چه

objectless


بى مقصود،بى منظور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها