معنی و ترجمه کلمه objurgate به فارسی objurgate یعنی چه

objurgate


تقبيح کردن ،سخت مورد انتقاد قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها